หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

รายงานการทดสอบ

No. Picture Available Languages French
French Flag
English
US Flag
Chinese
China Flag
Thai
Thailandi Flag
File Size
1. Essais comparatifs de résistance à la corrosion par crevasses et piqure des tubes de résistances en inox, Incolloy et titane utilisés dans les eaux à forte teneur en chlore actif des spas et piscines Comparative crevice and pitting corrosion tests on stainless steels, Incolloy and titanium tubes in high chlorine content water heaters, as used in spas, whirlpools and swimming pools. 不锈钢、英科及钛管在高氯含量热水器中的裂缝和蚀损斑腐蚀对比测试,使用在水疗、浴缸及游泳池。 เปรียบเทียบการทดสอบการกัดกร่อนในที่อับและการกัดกร่อนแบบรูเข็มบนท่อแสตนเลสสตีล อินคอลอยย์ และไททาเนียม ที่อยู่ภายในฮีตเตอร์น้ำในสภาวะที่มีคลอรีนในน้ำสูง เช่นการใช้งานในสปา อ่างอาบน้ำและสระว่ายน้ำ 584 KB
2. Essais comparatifs de résistance à la corrosion par crevasses et piqure des principaux aciers inoxydables utilisés dans les eaux à forte teneur en chlore actif des spas et piscines Comparative crevice and pitting corrosion tests on stainless steel sheets, in high chlorine content water, as used in spas, whirlpools and swimming pools 在不锈钢板、高氯含量水中的裂缝和蚀损斑腐蚀对比测试,使用在水疗、浴缸及游泳池。 เปรียบเทียบการทดสอบการกัดกร่อนในที่อับและการกัดกร่อนแบบรูเข็มบนท่อแสตนเลสสตีล ที่อยู่ในน้ำที่มีสภาวะคลอรีนสูง เช่นการใช้งานในสปา อ่างอาบน้ำและสระว่ายน้ำ 631 KB

Ultimheat est intéressé par tous catalogues, documents techniques, notices d'utilisation, manuscrits concernant des composants et équipements de chauffage ou des appareils électrothermiques anciens. Si vous en possédez et que vous souhaiter les vendre ou en faire don, contactez nous (info@ultimheat.com). Ils seront numérisés et disponibles gratuitement en ligne pour une utilisation éducative.

Ultimheat is interested by any catalog, notices, technical literature, manuscript, about antique components, heating equipment and heating appliances. Please contact us (info@ultimheat.com) if you have some of them that you want to give or sell. They will be digitalized and available for free download for educational purpose.

Ultimheat对任何关于古代的配件、加热设备及发热器具的目录、通知、技术文献、稿件感兴趣。如果你有任何相关的资料需要贡献或销售的,请与我们联系(info@ultimheat.com) 。它们将被编辑成数字化并可以免费在网上下载以用于教育学习。

Ultimheat มีความสนใจในแคตตาล็อกใด ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค, บทความ, เกี่ยวกับชิ้นส่วนของเก่า, อุปกรณ์ทำความร้อนและเครื่องทำความร้อน หากคุณมีและต้องการที่จะให้หรือขายกรุณาติดต่อเรา (info@ultimheat.com) พวกเราจะนำมาจัดทำในรูปแบบดิจิตอลและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อการศึกษา

*ULTIMHEAT ® is a registered trademark