ULTIMHEAT Technology Flat Heaters : การรับประกัน

หน้าหลัก เทคโนโลยีวัสดุทำความร้อนของเรา วิธีการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา ตัวแทนจำหน่าย การรับประกันและเงื่อนไข

รายการสินค้า

อุปกรณ์เสริม

การขอราคา


การรับประกัน:

สินค้าผลิตโดยบริษัท บลูอิงค์ จำกัดมีการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการผลิตของโรงงานและวัตถุดิบที่นำมาผลิต ไม่มีบุคคลใดได้รับอนุญาตให้รับประกันหรือทำการรับรองใดๆก็ตามยกเว้นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ระยะเวลาการรับประกันเริ่มนับจากวันที่เริ่มขนส่งสินค้าออกจากโรงงานไปยังจุดหมายของผู้ซื้อเป็นเวลา 12 เดือน ข้อจำกัดในการรับประกันสินค้ามีดังต่อไปนี้ :

  • สินค้าจะต้องถูกติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของบริษัท บลูอิงค์ จำกัดเท่านั้น
  • ผู้ใช้งานสินค้าจะต้องดูความเหมาะสมของจุดประสงค์การใช้งานของสินค้ากับการใช้งานจริงของผู้ใช้
  • การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการผุพังเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี ไม่เหมาะสม หรือในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกินอำนาจการควบคุมของสินค้า
  • ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เรียกร้องความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้ากับทางบริษัทขนส่งเอง

วิธีแก้ไข:

ผู้ใช้สามารถส่งคืนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ให้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด หรือบริษัท บลูอิงค์ จำกัด

สินค้าที่ไม่สมบูรณ์จะถูกนำมาซ่อมแซมใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัท บลูอิงค์ จำกัดจะไม่รับผิดชอบค่าจ้างแรงงานพนักงานที่เกิดขึ้นจากการโยกย้าย ติดตั้งใหม่ หรือการซ่อมแซมจากความเสียหายใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเหตุสุดวิสัยและความเสียหายต่อเนื่องของสินค้าด้วย


เงื่อนไขการจำหน่ายทั่วไปของ Blue Ink:

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการจำหน่ายทั่วไปของ Blue Ink


ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า กรุณาเข้าไปดูที่ www.ultimheat.com หรือติดต่อเราที่ infoblueink@ultimeheat.com*ULTIMHEAT ® เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์ฮีทเตอร์หลากหลายประเภท : แผ่นทำความร้อน / แถบทำความร้อนป้องกันการแช่แข็ง / แถบทำความร้อน / แถบซิลิโคนให้ความร้อนแก่ถัง / เครื่องทำความร้อนแบบแจ็คเก็ตยืดหยุ่นได้ / อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ส่วนควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ความปลอดภัย: Creep action fixed setting strip thermostat / Snap action fixed setting strip thermostat / Snap action fixed setting disc thermostat / Thermal Fuses / Thermocouple / Resistance Temperature Devices (RTD) / Bulb and Capillary Control/ Bimetal surface control/ Remote bulb thermostat/ Remote electric temperature control

บริษัท บลู อิงค์ จำกัด
ผู้ผลิตวัสดุพื้นผิวทำความร้อนยืดหยุ่นซิลิโคนและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ULTIMHEAT ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
อาคารมอร์นิ่ง ดิว 41/3 – 41/4 ซอยสุขุมวิท46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร. +66(0)27135196 / แฟกซ์. +66(0)27135197
อีเมล์: infoblueink@ultimheat.com / เว็บไซต์: www.ultimheat.co.th