หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT
มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

แคตตาล็อคเล่มที่ 2 เทอร์โมสแตทพร้อมกล่องควบคุมและส่วนเชื่อมต่อความร้อนแบบป้องกัน

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat
กลับหน้ารวมรายการสินค้า
หน้ารวมรายละเอียดสินค้า
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อคเล่มเต็ม
Thermostats with ingress protection housings and connection boxes for heating elements 224 pages 12.50 MB
ดาวน์โหลดเฉพาะหน้า: 3-9 13-22 23-100 101-115 117-167 169-176 177-186 187-198 199-210 211-220

รายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรเล่มที่ 2
1 A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

English English Download catalog page Download page Download catalog subsection Download section  
A
Acces to reset button on manual reset thermostats 26 Y1 Top page
Accessories for air duct temperature sensing with bulb and capillary thermostats 215 ACC3 Top page
Accessories for air duct temperature sensing with rod thermostats 215 ACC3 Top page
Accessories for liquid temperature sensing with bulb and capillary thermostats 214 ACC3 Top page
Accessories for liquid temperature sensing with rod thermostats 213, 214 ACC3 Top page
Accessories for Y5 series 182 Y5 Top page
Adjustable limiter, definition 28 Y1 Top page
Air duct temperature control 65 to 86 Y1 Top page
Air duct temperature sensing, mounting accessories 215 ACC3 Top page
Aluminum boxes, empty models 172 to 174 Y4 Top page
Aluminum-plastic control boxes 175 Y4 Top page
Ambiance control thermostats, IP65 aluminium enclosures-comparative features 29, 34 to 43 Y1 Top page
Ambiance thermostat, fixed setting, IP65 plastic housing 104 to 107 Y2 Top page
Ambient temperature measurement, digital temperature control 183 Y5 Top page
Ambient temperature measurement, IP54, hand held or wall mounting controller 18 Y0 Top page
Antifreeze heaters, temperature control 34 to 43 Y1 Top page
Antifreeze thermostat, fixed setting 104 to 107 Y2 Top page
Antifreeze thermostats, IP65 aluminium enclosures-comparative 29 Y1 Top page
Aquastat 22 Y0 Top page
B
Backside aluminum rings 159 Y3 Top page
Band for pipe mounting thermostat 217 ACC3 Top page
Bimetallic electrochemical couples 8 Section1 Top page
Bimetallic expansion measurement, principles 27 Y1 Top page
Brazing, stainless steel fitting 203 ACC2 Top page
Bulb and capillary thermostats, IP65 aluminium enclosures-comparative features 30, 44 to 64 Y1 Top page
C
Cabinet heater 18 Y0 Top page
Cabinet ventilation 18 Y0 Top page
Cable gland M16 x 1.5 220 ACC3 Top page
Cable gland silicone gasket 197 ACC1 Top page
Cable gland, gaskets for flat cables 197 ACC1 Top page
Cable outputs 27 Y1 Top page
Cable tie for pipe mounting thermostat 217 ACC3 Top page
Ceramic spacers 209 ACC2 Top page
Cold room, temperature control 34 to 43 Y1 Top page
Compatible thermostats with Y1 enclosures 26, 28 Y1 Top page
Connection block 220 ACC3 Top page
Connection cords for Y5 series 182 Y5 Top page
Control + manual reset thermostat 63, 64, 86 Y1 Top page
Control boxes, main products 172 Y4 Top page
Control thermostat, adjustment by screwed cap 46 Y1 Top page
Control thermostat, inside adjustment 34, 41, 44, 65 Y1 Top page
Control thermostat, outside knob 38, 43, 5, 1, Y1 Top page
Control thermostat, window 36, 42, 48 Y1 Top page
Cooler for rod thermostat 215 ACC3 Top page
Corrosion resistance 7 1 Top page
Corrosive water (thermostat for) 22 Y0 Top page
Corrugated protection tube for capillaries 219 ACC3 Top page
D
Defrost, thermostat starting a system of- 104 to 107 Y2 Top page
Distance temperature measurement, digital temperature control 183 Y5 Top page
Distance temperature measurement, IP54, hand held or wall mounting controller 179 Y5 Top page
E
Earthing provisions 201 ACC2 Top page
Edge grommets, water ingress protection 194 ACC1 Top page
Electrical accessories for thermostats 220 ACC3 Top page
Electrical cabinet ambient temperature thermostats 18 Y0 Top page
Electrical cabinet thermostats 18 Y0 Top page
Electrical connections 27 Y1 Top page
Electrical protection classes 3 1 Top page
Electrical safety levels 3 1 Top page
Electrochemical couples between aluminium alloys 9 1 Top page
Electronic thermostat 41 to 43 Y1 Top page
Eletronic controller for ambient temperature measurement, IP54, hand held or wall mounting 181 Y5 Top page
Enclosure for oil filled electric radiator 17 Y0 Top page
Enclosures for controls, empty models 169 Y4 Top page
Enclosures, product specifications 171 Y4 Top page
F
Filling silicone 192 ACC1 Top page
Finishes of Aluminum housings 171 Y4 Top page
Fitting for tank 208 ACC2 Top page
Fitting, 3/8"x1/2" for rod thermostats 213 ACC3 Top page
Fittings nuts 208 ACC2 Top page
Flange for rod and bulb and capillary thermostat mounting 216 ACC3 Top page
Flat cables, cable gland gaskets 197 ACC1 Top page
G
Galvanic corrosion, bimetallic corrosion 7 1 Top page
Gas temperature control 44 to 64 Y1 Top page
Gaskets for immersion heaters 209 ACC2 Top page
Green houses, temperature control 34 to 43 Y1 Top page
Grommet for Y5 series 182 Y5 Top page
Grommets for pockets 214 ACC3 Top page
Ground terminal 220 ACC3 Top page
Ground terminals 201.209 ACC2 Top page
Grounding provisions 201 ACC2 Top page
H
Hand held controllers 177 Y5 Top page
Heat conductive silicone parts 196 ACC1 Top page
Heat trace wire end 193 ACC1 Top page
Heating elements terminals output, protection 190, 191 ACC1 Top page
High temperature edge grommets 195 ACC1 Top page
Hole caps 193 ACC1 Top page
I
Ice detection 104 to 107 Y2 Top page
IK 6 1 Top page
Immersion heater brass fittings - description 200 ACC2 Top page
Immersion heater brass fittings, features 200 ACC2 Top page
Immersion heater brass fittings, main products 202 ACC2 Top page
Immersion heater stainless steel fittings, description 203 to 205 ACC2 Top page
Immersion heaters connection boxes, accessories 121, 122 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, aluminium, 105x105x96 133 to 135 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, aluminium, 105x105x96, simplified model 136, 137 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, aluminium, 182x132x144 152 to 157 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, aluminium, 182x132x148 158 to 162 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, aluminium, 182x132x224 163 to 167 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, aluminium, 78x66x50 126, 127 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, aluminium, 78x78x74 128 to 132 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, PA66 and aluminium, 182x130x132 147 to 151 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, PA66, 100x100 138 to 141 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, PA66, 130x130x150 142 to 146 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, PA66, 48x48x45 124 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, PA66, 54x66 125 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, screws 123 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, surface finish 122 Y3 Top page
Immersion heaters connection boxes, Y3 serie 119 Y3 Top page
Immersion heaters, accessories 208 to 210 ACC2 Top page
Industrial and commercial premises, temperature control 34 to 43 Y1 Top page
Ingress protection 3 to 6 1 Top page
IP protection 3 to 6 1 Top page
IP20 to IP44, Enclosures and thermostatic controls 15 Y0 Top page
IP44 bulb and capillary thermostat 20 Y0 Top page
IP44 set point adjustable rod thermostat 21 Y0 Top page
IP65 metal enclosure 26 Y1 Top page
IP69K 5 1 Top page
K
Knobs for Y5 series 182 Y5 Top page
L
Limitations in use of aluminium alloys 9 1 Top page
Liquid expansion measurement, principles 27 Y1 Top page
Liquid ingress protection 4 1 Top page
Liquid temperature control 44 to 64 Y1 Top page
Liquid temperature sensing, mounting accessories 213, 214 ACC3 Top page
Livestock stables, temperature control 34 to 43 Y1 Top page
M
M20 screw cap for set point adjustment access 220 ACC3 Top page
M4 screw cap for manual reset access 220 ACC3 Top page
Manual reset thermostat, adjustment by external knob 62, 91 Y1 Top page
Manual reset thermostat, adjustment by internal knob 53, 56, 61, 81 Y1 Top page
Manual reset thermostat, adjustment by screwed cap 59, 83, 98 Y1 Top page
Manual reset thermostat, fixed set point calibration 53, 56, 78, 84 Y1 Top page
Mechanical impact resistance 6 1 Top page
Miniature room temperature thermostat 19 Y0 Top page
Mobile extension for immersion heater connection box 163 Y3 Top page
N
NEMA rating equivalences with IP 6 1 Top page
NTC thermistors for electronic thermostats 182 Y5 Top page
O
Orientation of immersion heater enclosures 158 Y3 Top page
P
Pipe surface mounting thermostats, IP65 aluminium enclosures- comparative features 29, 87 to 100 Y1 Top page
Pipe surface temperature control 87 to 100 Y1 Top page
Pipe temperature measurement, mounting accessories 217 ACC3 Top page
Pipeline temperature control 65 to 86 Y1 Top page
Pocket tubes 210 ACC2 Top page
Pockets for rod thermostats 213 ACC3 Top page
Pockets output grommets 193 ACC1 Top page
Protection against ingress of solid objects 16 Y0 Top page
Protection against water 16 Y0 Top page
Protection class IP 16 Y0 Top page
Protection for capillaries and temperature sensor cables 219 ACC3 Top page
Protection of persons against access to hazardous parts 16 Y0 Top page
Protection tube for capillaries 219 ACC3 Top page
Pt100 for digital temperature controller 184 Y5 Top page
Pt100 temperature sensors 184 Y5 Top page
R
Remote control 44 to 64 Y1 Top page
Remote digital temprature control 183 Y5 Top page
Rod thermostats, IP65 aluminium enclosures-comparative features 31, 65 to 86 Y1 Top page
Rotation rings 209 ACC2 Top page
S
Sensors protection 27 Y1 Top page
Set point adjustements on control thermostats 26 Y1 Top page
Silicone boots 189 ACC1 Top page
Silicone caps 193 ACC1 Top page
Silicone, molded silicone parts properties 189 ACC1 Top page
Simplified Y3 serie 121 Y3 Top page
Sleeved grommets 195 ACC1 Top page
Solid particle protection 3 1 Top page
Spare parts for Y1 series 220 ACC3 Top page
Spring for pipe mounting thermostat 217 ACC3 Top page
Stainless steel fitting for immersion heater 203 ACC2 Top page
Stainless steel fittings for immersion heater, main products 206, 207 ACC2 Top page
Standard CENELEC H0384 5 1 Top page
Standard EN62262 6 1 Top page
Standard IEC60364 5 1 Top page
Standard NFC 15100, "water drop" 6 1 Top page
Standards for domestic appliances 16 Y0 Top page
Summary 1 1 Top page
Surface mounting of thermostat bulb 218 ACC3 Top page
Surface temperature sensing, mounting accessories 218 ACC3 Top page
Swimming pool, rod thermostat 22 Y0 Top page
T
Tank temperature control 65 to 86 Y1 Top page
Thermal cut-out, definition 28 Y1 Top page
Thermal link, definition 28 Y1 Top page
Thermal overshoot 196 ACC1 Top page
Thermistor (NTC) for electronic thermostats 182 Y5 Top page
Thermocouple K 184 Y5 Top page
hermostat boots 192 ACC1 Top page
Thermostat shafts, water ingress protection 194 ACC1 Top page
Thermostat, ambient model, IP65 plastic housing 108, 109 Y2 Top page
Thermostat, bulb and capillary model, IP65 plastic housing 110, 111 Y2 Top page
Thermostat, definition 28 Y1 Top page
Thermostat, pipe mounting model, IP65 plastic housing 114, 115 Y2 Top page
Thermostat, surface model, IP65 plastic housing 112, 113 Y2 Top page
Thermostats protection 192 ACC1 Top page
Thermostats with IP65 plastic housings 103 Y2 Top page
Three pole control thermostat 38, 5, 73, 91 1, Y1 Top page
Three pole manual reset thermostat 56, 78 Y1 Top page
Thru-panel gaskets 194 ACC1 Top page
TIG welding, stainless steel fitting 203 ACC2 Top page
Tube end caps 193 ACC1 Top page
Tube heating element (enclosure for) 17 Y0 Top page
Two pole manual reset thermostat 53, 56, 78, 84 Y1 Top page
W
Wall mounting controllers 177 Y5 Top page
Wall mounting thermostat, home appliance style 19 Y0 Top page
Water ingress protection for heat trace wire end 193 ACC1 Top page
Water ingress protection for thermostats shafts 194 ACC1 Top page
Water ingress protection levels 16 Y0 Top page
Water ingress protection, thru-panel 194 ACC1 Top page
Y
Y0 series, design concept 16 Y0 Top page
Y1 range - main products 32, 33 Y1 Top page
Y1 series, design concept 26 Y1 Top page
Y2 series, main products 103 Y2 Top page
Y3, technical features 121 Y3 Top page
*ULTIMHEAT ® is a registered trademark