หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT
มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

แคตตาล็อคเล่มที่ 3 เทอร์โมสแตทอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมในอุตสาหกรรม

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat
กลับหน้ารวมรายการสินค้า
หน้ารวมรายละเอียดสินค้า
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อคเล่มเต็ม

Industrial electronic and thermostat controls

136 pages 14.0 MB
ดาวน์โหลดเฉพาะหน้า: 3 6-12 13-18 19 20-21 22-23 24-25 27-40 41-47 49-53 55-67 69-72 73-75 77-80 81 82 83 84 85 86 89-91 92-101 102 103 104 105-106 107 108-109 110-111 112 113 114 115 116 117 118 119-123 124 125 126-127 128 129-130

รายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรเล่มที่ 3
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

English English Download catalog page Download page Download catalog subsection Download section  
A
Accessories and general kits for boxes 71-75 2 Top page
Accessories for general electro thermal boxes 13, 129 1, 5 Top page
Accessories for silicone filling 104 4 Top page
Accessories for solid state relay boxes 84 3 Top page
Adjustable stop for knob 73 2 Top page
Adjustable stop for models with knobs 73 2 Top page
Air duct heater (aluminum complementary box for mounting on circular, rectangular or square pipes 126 5 Top page
Air ducts (adapters for) 127 5 Top page
Air ducts adapters 127 5 Top page
Air ducts adapters, with fan mounting brackets 127 5 Top page
Air heaters and ventilation (complementary boxes for) 126, 127 5 Top page
Alarm red indicator light with mounting bracket 80 3 Top page
Alarm red indicator light, flashing mode 80 3 Top page
Aluminum complementary box for air duct heater, for mounting on circular, rectangular or square pipes 126 5 Top page
Anti-freeze thermostat for mounting on heating cable end 92, 93 4 Top page
Anti-freeze (3 phase junction boxes) 96, 97 4 Top page
Antifreeze (30 solutions) 92-97 4 Top page
Anti-freeze (disc thermostat for mounting on heating cable) 92, 93 4 Top page
Anti-freeze (thermostat with M20 x 1.5 fitting) 94 4 Top page
Antifreeze adjustable electromechanical thermostat, IP54 housing 99 4 Top page
Antifreeze adjustable electronic temperature controller, IP54 housing 100 4 Top page
Anti-freeze disc thermostats 92, 93 4 Top page
Antifreeze junction box with DIN rail 96 4 Top page
Anti-freeze thermostat 93 4 Top page
Antifreeze thermostat with junction box 95 4 Top page
Anti-freeze thermostat with M20 x 1.5 fitting 94 4 Top page
Anti-freeze thermostat, through wall mounting 94 4 Top page
Automatic reset 13 1 Top page
Auto-tune 18 1 Top page
Auto-tune function (self adjustable) 18 1 Top page
B
Backlit knob 71 2 Top page
Bare series cable coiled on a fiberglass core 89 4 Top page
Bottom vertical outlet bracket, with 100 mm offset, 180 mm overall length 109 4 Top page
Box for Ground Fault Circuit Interrupter 80 3 Top page
Box heater 72 2 Top page
Box windows 75 2 Top page
Box windows 75 2 Top page
Box with Ultimheat terminal block 79 3 Top page
Brackets for wall mounting 73 2 Top page
Brackets, stands, through insulation 108, 109 3 Top page
Brazed pockets for dia. 8 mm sensors and probes 129 5 Top page
Breakout (comparative tests of strengths) 113 4 Top page
Bulb and capillary thermostat (box with) 56-59 2 Top page
Bulb and capillary thermostats 33-37 2 Top page
Bulb and capillary thermostats used in the Y housings 33-40 2 Top page
C
Cable ends 91 4 Top page
Cable gland ISOP, polyamid 111 4 Top page
Cable gland mounting boards 72 2 Top page
Cable gland, polyamid, for corrugated pipe 111 4 Top page
Cable gland: Selection 14 1 Top page
Cable glands (stuffing sets for) 110 4 Top page
Cable rear outlet kit 111 4 Top page
Cables (end of) 89, 90, 91, 103, 106 4 Top page
Cables (unsheating and stripping) 90, 105, 106, 118 4 Top page
Cables and accessories (connection methods with heat shrinkable sleeve) 106 4 Top page
Cables and accessories connection methods with silicone filling 105 4 Top page
Cables and sensors pipe mounting 107 4 Top page
Capillary (stuffing sets for cable glands for) 110 4 Top page
Capillary high limit 37-40 2 Top page
Carbon filled HDPP 91 4 Top page
Comparative tests of breakout strengths 113 4 Top page
Complementary boxes for air heaters and ventilation 126, 127 5 Top page
Complementary boxes for connection, distribution, Ground Fault Circuit Interrupters 79, 80 2 Top page
Complementary boxes for distribution 79 3 Top page
Complementary boxes for flat surface heating 128 5 Top page
Complementary boxes for Ground Fault Circuit Interrupteurs 80 3 Top page
Complementary boxes for immersion heaters 124 5 Top page
Complementary boxes for solid state relays 83 3 Top page
Complemetary boxes for finned heaters 125 5 Top page
Concept of boxes designed for general electrical heating applications 121 5 Top page
Conductor insertion 113 4 Top page
Connection issues with heating cables 91 4 Top page
Connection methods for cables and accessories with heat shrinkable sleeve 106 4 Top page
Connection on a screw terminal block 117 4 Top page
Connection silicone sleeve Type A for end of line mounting of a thermostat 93 4 Top page
Constant wattage cable with metallic protective braid 90 4 Top page
Constant wattage parallel technology 90 4 Top page
Control box with dual display electronic controllers, PID auto-tune 64-65 2 Top page
Control box, twin electronic controllers 66-67 2 Top page
Control boxes with bulb and capillary thermostats 56, 57, 58, 59 2 Top page
Control boxes with dual display electronic controllers 64, 65 2 Top page
Control boxes with On/Off Electronic controllers 62, 63 2 Top page
Control mode 18 1 Top page
Controls (modes) 18 1 Top page
Convection + radiation sensor 53 2 Top page
Convection sensor 53 2 Top page
cooling fins 83 3 Top page
Cord Type K for connecting on the beginning of line of a heating cable 93 4 Top page
Cord with thermostat 93 4 Top page
Coupling brackets 73, 84, 112 2, 4 Top page
Coupling brackets for wall mounting 73 2 Top page
Covers 7 1 Top page
Creepage 12 1 Top page
Crimping 113 4 Top page
Crimping (conductor insertion) 113 4 Top page
Crimping (Selection of the crimping insert according to the lead gauge and the terminal type) 114 4 Top page
Cross-link polyolefin 115 4 Top page
Crosslink silicone rubber 115 4 Top page
Current peaks for slef-regulating cables 89 4 Top page
Current rating 81 3 Top page
Current rating reduction coefficient 17 1 Top page
Cut to Zero 81 3 Top page
D
Description of temperature controls 28, 29 2 Top page
Digital display electronic controller, On/Off, Din Rail mounting 44 2 Top page
Disc thermostat (O-ring kit) 94 4 Top page
Disc thermostats 28 2 Top page
Disc thermostats (two possible type of mounting of) 123 5 Top page
Double wall (heat shrinkable) 116 4 Top page
DPNC manual reset high lmit, fail safe - 8X Series 39 2 Top page
E
Elecrtomechanical relays (General comparison between solid state relays and) 81 3 Top page
Electonic controllers 44-47 2 Top page
Electrical contact rating on inductive loads 16 1 Top page
Electrical cut-out 13 1 Top page
Electrical life of a thermostat switch 17 1 Top page
Electrical voltage: values and tolerances 3 1 Top page
Electromagnetic power relays 85 3 Top page
Electromagnetic relay boxes 80 3 Top page
Electromagnetic relays 85 3 Top page
Electronic monitoring of the SSR boxes 83 3 Top page
Electronic thermostat 43 2 Top page
Electronic thermostat, multi range, control and manual reset, for incorporation 43 2 Top page
EMC (European Directive CEM89/336/CEE) 3 1 Top page
Empty boxes 75 2 Top page
End of line (Indicator light for) 102 4 Top page
ETFE 115 4 Top page
European Directive 20220/95/CE (Rohs) 11 1 Top page
European Directive REACH 11 1 Top page
European Standards for Machinery 3 1 Top page
External power terminal shunts 74 2 Top page
F
Fail safe (manual reset thermostat with) 37,39,40 2 Top page
Fail safe, Functional safety 13 1 Top page
Fan (air ducts adapters, with mounting bracket for) 127 5 Top page
Fan (protection cover) 84 3 Top page
Fan 92 x 92 x 25 mm 84 3 Top page
FEP 115 4 Top page
Filling (stand for silicone filling) 104 4 Top page
Filling silicone 104 4 Top page
Finned heaters (complementary boxes for) 125 5 Top page
Finned heaters (kit for one or two) 125 5 Top page
Fins (Kit for one or two finned heaters) 125 5 Top page
Flame Class rate 115 4 Top page
Flat heating element (mounting kit for) 128 5 Top page
Fluor Elastomer Viton (FPMx) 115 4 Top page
Front boards 75 2 Top page
Fully wired antifreeze junction box 3x16A 400V 97 4 Top page
Fully wired antifreeze junction box, 16A 250V 96 4 Top page
Functional safety 13 1 Top page
Fuse holder 75 2 Top page
G
Gasket raw materials chart 12 1 Top page
Gaskets and stuffing sets 110 4 Top page
General comparison between solid state and electromechanical relays 81 3 Top page
General design of housings and boxes 5-10 1 Top page
General electrical heating applications (concept of boxes 121 5 Top page
General electro thermal (accessories for boxes of) 13, 129 1, 5 Top page
General option of control boxes 71 2 Top page
Ground Fault Circuit Interrupter (box for) 80 3 Top page
GWFI ≥960° 11 1 Top page
H
Heat dissipation 81 3 Top page
Heat exchanger (Weatherproof enclosure for) 83 3 Top page
Heat shrinkable (double wall crosslink polyolefin heat shrink sleeve) 116 4 Top page
Heat shrinkable (double wall) 116 4 Top page
Heat shrinkable (Flame Class rate) 115 4 Top page
Heat shrinkable (insulation voltage) 115 4 Top page
Heat shrinkable (Introduction to) 115 4 Top page
Heat shrinkable (shrink ratio) 115 4 Top page
Heat shrinkable (shrink temperature) 115 4 Top page
Heat shrinkable (temperature resistance after heating) 115 4 Top page
Heat shrinkable (UV resistance) 115 4 Top page
Heat shrinkable sleeve (connection methods for cables and accessories with) 106 4 Top page
Heat tracing (accessories for silicone filling) 104 4 Top page
Heat tracing (cables and sensors pipe mounting) 107 4 Top page
Heat tracing (connection methods of heating cables and accessories with silicone filling) 105 4 Top page
Heat tracing (connection on a screw terminal block) 117 4 Top page
Heat tracing (coupling brackets) 112 4 Top page
Heat tracing (gaskets and stuffing sets) 110 4 Top page
Heat tracing (Introduction to heat shrinkabe sleeves) 115 4 Top page
Heat tracing (Introduction to hexagonal crimping) 113 4 Top page
Heat tracing (Mounting brackets and stands, through insulation) 108 4 Top page
Heat tracing (pilot lights and temperature sensors) 102 4 Top page
Heat tracing (silicone connection sleeves) 103-106 3 Top page
Heat tracing (sleeves and heat shrink sleeves) 116 4 Top page
Heat tracing (temperature sensors) 102 4 Top page
Heat tracing (terminals and accessories for hexagonal crimping) 114 4 Top page
Heat tracing (unsheathing and stripping tools) 118 4 Top page
heating cable (wire strippers for) 118 4 Top page
Heating cable ends 89, 90,103,106 4 Top page
Heating cable on non heating end 105 4 Top page
Heating cables (connection issues) 91 4 Top page
Heating line end pilot light 102 4 Top page
Heating ribbons : mounting examples 19 1 Top page
Hexagonal crimping (Introduction to) 113 4 Top page
Hexagonal crimping (pliers for tubular terminals 114 4 Top page
Hexagonal crimping (tubular terminals for connection with) 114 4 Top page
Hexagonal crimping pliers for tubular terminals 114 4 Top page
I
Identification plates 75 2 Top page
IK10 (Impact resistance) 11 1 Top page
Immersion heater (Complentary boxes for) 124 5 Top page
Immersion heater (kit for rotatable fitting) 124 5 Top page
Immersion heater (kit for screwed fitting) 124 5 Top page
Immersion kit for screwed fitting 124 5 Top page
Indicator light for end of line 102 4 Top page
Industrial heating blankets (mounting plates for) 128 5 Top page
Infrared remote control 71 2 Top page
Insulation (through insulation gaskets) 111 4 Top page
Insulation (through insulation plates) 109 4 Top page
Insulation voltage 115 4 Top page
Internal power terminal shunts 74 2 Top page
Introduction to different soft heating cables 89-91 4 Top page
Introduction to heat shrinkabe sleeves 115 4 Top page
Introduction to heat tracing applications 89-91 4 Top page
Introduction to hexagonal crimping 113 4 Top page
Introduction to temperature controls 28, 29 2 Top page
Introduction to the use of solid state relays (SSR) 81 3 Top page
IP30 housing adjustable electromechanical thermostat 97 4 Top page
IP65 aluminium housing adjustable electromechanical thermostat 98 4 Top page
IP65 housing adjustable electromechanical thermostat 98 4 Top page
Izod (Impact resistance) 11 1 Top page
Illuminated On/Off switch 71 2 Top page
J
Junction or distribution box with cage terminal block 79 3 Top page
K
K thermocouple 51 2 Top page
Kit for one or two finned heaters, withn 25mm pitch 125 5 Top page
Kit for rotatable fitting immersion heater 124 5 Top page
L
LED indicator light, 22mm drilling, steady or flashing modes 80 3 Top page
M
Manual reset 13 1 Top page
Manual reset kit with side push button 129 5 Top page
Materials, environmental and electrical resistance 11 1 Top page
Metallic cable gland 111 4 Top page
Micanite (mounting kit on heating element) 128 5 Top page
Miniatur tubular connection box with ceramic connection block, for anti-freeze thermostat and heating cable 95 4 Top page
Mounting and connection of complementary rear housing 121 5 Top page
Mounting boards 75 2 Top page
Mounting examples of of heating ribbons 19 1 Top page
Mounting kit for flat heating element (flexible or rigid) low temperature 128 5 Top page
Mounting plate for industrial heating blankets 128 5 Top page
Mounting plate for temperature sensor dia 5 or 6 mm 107 4 Top page
Multi-strand cable with PVC, silicone or FEP (PTFE) insulation 89 4 Top page
N
Neoprene 115 4 Top page
Non heating end (heating cable on a) 105 4 Top page
Non-repetitive over-current ( ltsm) 82 3 Top page
NTC thermistor 51 2 Top page
NTC thermistor (temperature sensor with M20 x 1.5 fitting) 52, 102 2, 4 Top page
O
On/Off action 18 1 Top page
ON/OFF shaft switch 71 2 Top page
O-ring (through-wall mounting of a disc thermostat) 94 4 Top page
Outdoor connections 91 4 Top page
Outlet (cable rear outlet kit) 111 4 Top page
Outlet kit for remote sensor 73 2 Top page
Outlet kit for room sensor 73 2 Top page
Outlets M20 x 1.5 9 1 Top page
Overheating (cables) 91 4 Top page
P
Parallel technology, self-regulating type 90 4 Top page
PFA 115 4 Top page
PID action 18 1 Top page
Pipe mounting (cables and accessories) 108, 109 3 Top page
Pipes (cables and sensors mounting on) 107 4 Top page
Plug for for M20 x 1.5, M24 x 1.5, M25 x 1.5 threads 111 4 Top page
Poly Vinylidene Fluoride, PVDF 115 4 Top page
Power connection blocks 74 2 Top page
Pre-crimped non heating ends 114 4 Top page
Pre-wired thermal cutoffs 130 5 Top page
Printed values made on a thermostat 15 1 Top page
Proportional, integral and derivative 18 1 Top page
Protection against accidental electrical contacts 12 1 Top page
Protective corrugated tube 73 2 Top page
PT100 51 2 Top page
Pt100 (temperature sensor with M20 x 1.5 fitting) 52, 102 2, 4 Top page
PTFE 115 4 Top page
PVC 115 4 Top page
R
Radiation sensor 53 2 Top page
Regulatory labels for heat tracing 117 4 Top page
Relay boards 85 3 Top page
Remote sensor (outlet kit for) 73 2 Top page
Removing the cable sheath and stripping 90, 105, 106, 118 4 Top page
Residual current (SSR) 81 3 Top page
Resistance to current tracking 12 1 Top page
Room sensor (outlet kit for) 73 2 Top page
Room temperature sensors with housing 53 2 Top page
S
Safety (devices) 122 5 Top page
Safety (standard outlet options for safety devices) 122 5 Top page
Safety devices (General electrical heating applications) 122 5 Top page
Safety thermostats for solid state relays 84 3 Top page
Screw terminal block use 117 4 Top page
Screwdriver for M20 x 1.5 split nut 111 4 Top page
Seals 75 2 Top page
Seamless pockets 129 5 Top page
Selection of the crimping insert according to the lead gauge and the terminal type 114 4 Top page
Self regulating cable with protective metal braid 90 4 Top page
Self regulating cables inrush current surge 17 1 Top page
Self-regulating cables (current peaks of) 89 4 Top page
Semi-conductive compound 86 3 Top page
Sensors (cables and sensors pipe mounting) 107 4 Top page
Sensors and accessories mounting in ISO threads 52, 102 2, 4 Top page
Series cable coiled on a fiberglass core a fiberglass core with PVC, silicone or FEP (PTFE) insulation 89 4 Top page
Series cable with metal protection braiding 89 4 Top page
Series technology 89 4 Top page
Set point 13 1 Top page
Shrink ratio 115 4 Top page
Shrink temperature 115 4 Top page
Side mounting bracket for horizontal pipe, with 100 mm offset 108 4 Top page
Side mounting bracket for vertical pipe, with 100 mm offse 109 4 Top page
Silicone ( connection systems for heating cables with silicone filling) 104 4 Top page
Silicone (connection methods of heating cables and accessories with silicone filling) 105 4 Top page
Silicone cap for 10 mm holes 129 5 Top page
Silicone connection sleeve type B for constant power or self- regulating cable, without non-heating patch, of which heating part between both conductors has been cut off 104 4 Top page
Silicone connection sleeve type D for constant power heating cable, parallel or self regulating, and two or three conductor series, without protective and grounding metal braid 104 4 Top page
Silicone connection sleeve, type G, for accessories with dia 14 mm tip 103 4 Top page
Silicone connection sleeves 103, 104 3 Top page
Silicone filling stand 104 4 Top page
Silicone sleeves type E, for self regulating heating cable or constant power cable, or twon conductors series cable 103 4 Top page
Single phase junction box, 3 pre-wired outputs 79 3 Top page
Single phase solid state relay 82 3 Top page
Single pole control thermostat (Appliances type) 33 2 Top page
Single pole control thermostat, standard and reduced differential (Commercial type) 34 2 Top page
Single wall crosslink polyolefin heat shrink sleeve 116 4 Top page
Sleeves and heat shrink sleeves 116 4 Top page
Snap action 13 1 Top page
Soft grip printed knobs 43 2 Top page
Soft heating cable technologies (Introduction to different) 89 4 Top page
Solid state relay assembling plates 86 3 Top page
Solid state relays ( Introduction to the of 81 3 Top page
Solid state relays (forced cooling for) 84 3 Top page
Solid state relays (mounting options of) 86 3 Top page
Solid state relays (safety thermostat for) 84 3 Top page
SPDT manual reset high limit, adjustable, commercial type - KX Series 38 2 Top page
SPNC manual reset hight limit, fail safe - 8L Series 37 2 Top page
SSR 81, 82 2 Top page
SSR forced cooling 84 3 Top page
Stainless steel cap and gasket for 1/4'' BSPP thread 129 5 Top page
Stand (for silicone filling) 104 4 Top page
Standard ASTM G48 (Resitance to chlorine corrosion) 11 1 Top page
Standard brackets for wall mounting 73 2 Top page
Standard CEI 60898 89 4 Top page
Standard EN 13849-1 3 1 Top page
Standard EN 50102 (Impact resistance) 11 1 Top page
Standard EN 50262 (cable glands) 3 1 Top page
Standard EN 600832-2-11 (Salt spray resistance) 11 1 Top page
Standard EN 60332 89 4 Top page
Standard EN 60335 (household appliances) 3 1 Top page
Standard EN 60335-1 § 30-2-3-1 12, 13 1 Top page
Standard EN 60529 (Ingress resistance) 11 1 Top page
Standard EN 60730-1 13 1 Top page
Standard EN 61508 3 1 Top page
Standard EN 62061 3 1 Top page
Standard EN 954 29 2 Top page
Standard IEC 38 3 1 Top page
Standard ISO 4892-1 (UV resistance) 11 1 Top page
Standard NFC 15-100 89 4 Top page
Standard options for security devices mounting 122 5 Top page
Standard outlet options for safety devices 122 5 Top page
Standard UL 746C (UV resistance, exposure torain and immersion) 11 1 Top page
Standard UL94 ( fire resistance, VO and 5VA) 11 1 Top page
Standards : Terminology and Vocabulary 13 1 Top page
Standards related to control or safety circuits 13 1 Top page
Stuffing box 1/4'' BSPP 129 5 Top page
Stuffing for capillary cable gland 110 4 Top page
Stuffing sets for cable glands 110 4 Top page
Sub assembly thermostat + cord 93 4 Top page
Surface heating(complementary boxes for) 80 3 Top page
Synoptic tables of boxes and accessories 20-25 1 Top page
T
Table of boxes materials 11 1 Top page
Table of products listed by references 4 1 Top page
TCO 130 5 Top page
Temperature control boxes 55-67 2 Top page
Temperature control modes 18 1 Top page
Temperature control: Terminology and vocabulary 13 1 Top page
Temperature controller, On/Off action 45 2 Top page
Temperature controller, PID auto-tune, double display, multi sensor 47 2 Top page
Temperature controller, PID auto-tune, multi sensor 46 2 Top page
Temperature curves of the SSR rear side 81 3 Top page
Temperature resistance after heating 115 4 Top page
Temperature sensor dia 5 or 6 mm (pipe mounting plate for) 107 4 Top page
Temperature sensor with M20 x 1.5 fitting (pipe mounting plate for) 107 4 Top page
Temperature sensors 51,52,53 2 Top page
Terminal screws (Ultimheat type) 12 1 Top page
Terminal screws for direct terminals 12 1 Top page
Terminal screws with cage terminal 12 1 Top page
Terminal screws with plate 12 1 Top page
The two possible disc thermostat mountings 123 5 Top page
The Y range of housings and control boxes 5 1 Top page
The Y range overview 5 1 Top page
Thermal compound 86 3 Top page
Thermal cut out with flange bracket for air heaters and air heating 130 5 Top page
Thermal Cutoff (TCO) 130 5 Top page
Thermostat (high limit, fail safe) 37-40 2 Top page
Thermostat electrical life 15 1 Top page
Three phase solid state relay 82 3 Top page
Three pole combination control thermostat, control and manual reset 36 2 Top page
Three pole control thermostat 35 2 Top page
Three pole manual reset high limit, fail safe - 82 Series 39 2 Top page
Through insulation 108 4 Top page
Through insulation sealing gaskets 111 4 Top page
Through-insulation plates 109 4 Top page
Transcient overvoltages 81 3 Top page
Tubular connection box with screw terminal  block and anti-freeze thermostat for heating cables 117 4 Top page
Tubular connection box with screw terminal block for heating cables 117 4 Top page
Tubular terminals for connection with hexagonal crimping 114 4 Top page
Two and three poles manual reset high limits, fail safe 39, 40 2 Top page
Two conductor series cable 93 4 Top page
U
Ultimheat connection block 12 1 Top page
Unsheating and stripping tools 118 4 Top page
UV resistance 11 1 Top page
W
Wall mounting antifreeze thermostats 95 4 Top page
Wheatherproof enclosure with integrated heat exchanger 83 3 Top page
Wire strippers for 2 conductors flat heating cable 118 4 Top page
Wire stripping 113 4 Top page
Wiring Harness Division ( UL approved) 83 3 Top page
Y
Y8 boxes , antifreeze models 101 4 Top page
*ULTIMHEAT ® is a registered trademark