หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT
มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

แคตตาล็อคเล่มที่ 5 สวิทช์ควบคุมแรงดัน

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat
กลับหน้ารวมรายการสินค้า
หน้ารวมรายละเอียดสินค้า
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อคเล่มเต็ม
Pressure switches 72 pages 3.10 MB
ดาวน์โหลดเฉพาะหน้า: 3-10 13-18 19-22 23-24 25-26 27 28 29 32-35 36-39 40-41 42-43 47 48 49 53-54 55 56 57 58 59 63-64

รายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรเล่มที่ 5
A B D F I M O P S T

English English Download catalog page Download page Download catalog subsection Download section  
3 poles pressure switches, high electrical rating, snap action contact, adjustable set point , metal fittings 29 Positive pressure switches Top page
A
Absolute pressure 65 Alphabetical list and references list Top page
Air buttons 58 Air switches Top page
B
Barometric pressure 65 Alphabetical list and references list Top page
D
Differential pressure 65 Alphabetical list and references list Top page
Double pole air switches, snap action, high electrical rating, plastic fittings 57 Air switches Top page
Double pole pressure switches, high electrical rating, snap action contact, adjustable set point, metal fittings 28 Positive pressure switches Top page
F
Foot air pedals 59 Air switches Top page
I
IP65, differential pressure switches, Slow action contact plastic fitting 49 Differential pressure switches Top page
M
Miniature differential pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, plastic fitting 48 Differential pressure switches Top page
Miniature low differential pressure switches for 5 mm pitch printed circuit boards, Slow action contact 47 Differential pressure switches Top page
Miniature pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NC contacts, metal fitting 22 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NC contacts, plastic fitting 20 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NO contacts, metal fitting 21 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NO contacts, plastic fitting 19 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact NO contacts, 6.35 plastic fittings pitch, 13 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NC contacts, 5 mm pitch, metal fittings 18 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NC contacts, 5 mm pitch, plastic fittings 16 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NO contacts, 5 mm pitch, metal fittings 17 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NO contacts, 5 mm pitch, plastic fittings 15 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NO contacts, 6.35 pitch, metal fittings 14 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches, high electrical rating, double pole snap action contact, Metal fittings 26 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches, high electrical rating, double pole snap action contact, Plastic fittings 25 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches, high electrical rating, single pole snap action contact, Metal fittings 24 Positive pressure switches Top page
Miniature pressure switches, high electrical rating, single pole snap action contact, Plastic fittings 23 Positive pressure switches Top page
Miniature single pole air switches, slow action contact, for printed circuits boards, plastic fittings, NO contact, 5 mm pitch 54 Air switches Top page
Miniature single pole air switches, slow action contact, for printed circuits boards, plastic fittings, NO contact, 6.35 mm pitch 53 Air switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NC contact, metal fittings 39 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NC contact, plastic fittings 37 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NO contact, metal fittings 38 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for conventional wiring with 6.3 QC terminals, Slow action contact, NO contact, plastic fittings 36 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NC contacts, 5 mm pitch, metal fittings 35 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NC contacts, 5 mm pitch, plastic fittings 33 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NO contacts, 5 mm pitch, metal fittings 34 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches for printed circuit boards, Slow action contact, NO contacts, 5 mm pitch, plastic fittings 32 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches, double pole snap action contact, high electrical rating, Metal fittings 43 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches, double pole snap action contact, high electrical rating, Plastic fittings 42 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches, Single pole snap action contact, high electrical rating, Metal fittings 41 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
Miniature vacuum pressure switches, Single pole snap action contact, high electrical rating, Plastic fittings 40 Negative pressure (Vacuum) switches Top page
O
Operating principle, Differential pressure switch, creep action type 5 1 Top page
Operating principle, Negative pressure, creep action type 5 1 Top page
Operating principle, Negative pressure, snap action type 5 1 Top page
Operating principle, Positive pressure, creep action type 5 1 Top page
Operating principle, Positive pressure, snap action type 5 1 Top page
P
Plastic and metalnuts 63 Pressure switches accessories Top page
Positive pressure 65 Alphabetical list and references list Top page
Pressure switcheshousings 63 Pressure switches accessories Top page
Pressure switchesmounting tees 64 Pressure switches accessories Top page
Pressure units 65 Alphabetical list and references list Top page
PVC flexible air tubes 63 Pressure switches accessories Top page
S
Single pole air switches, slow action contact, conventional wiring with 6.3 QC terminals, plastic fittings 55 Air switches Top page
Single pole air switches, snap action, high electrical rating, plastic fittings 56 Air switches Top page
Single pole pressure switches, high electrical rating, snap action contact, adjustable set point, metal fittings, IP65 housing 27 Positive pressure switches Top page
T
Tube lockingnuts 63 Pressure switches accessories Top page
*ULTIMHEAT ® is a registered trademark