หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT
มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

แคตตาล็อคเล่มที่ 6 สวิทช์ควบคุมการไหล

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat
กลับหน้ารวมรายการสินค้า
หน้ารวมรายละเอียดสินค้า
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อคเล่มเต็ม
Flow switches 44 หน้า 3.00 MB
ดาวน์โหลดเฉพาะหน้า: 3 4-8 11-12 13 14 17 18 19 20 21 22-23 24-25 27 28 29 30 33 34 35 36 39 40

รายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรเล่มที่ 6
½ ¾ B C D E F L M O P R S T W

English English Download catalog page Download page Download catalog subsection Download section  
½
½"BSPP female fitting, 304L stainless steel, for welding on 27.6mm hole 39 Accessories Top page
½"BSPP female PVC saddles for bonding 39 Accessories Top page
¾
¾" BSPP male fitting, for brazing on ID 15 mm tube hole 39 Accessories Top page
¾" BSPP x ½" BSPP Conversion fitting 39 Accessories Top page
¾"BSPP male PVC saddles for bonding 39 Accessories Top page
B
Brass tee 39 Accessories Top page
C
City of Paris, gas and potable water distribution network development 3 1 Top page
Compliance with the European directive 2006-42 (Machinery directive 8 1 Top page
D
DN15 Snap-in fitting in copper for brazing 39 Accessories Top page
DN15 Snap-in fitting in stainless steel for welding 39 Accessories Top page
E
Electrical contact system: reed switch or micro-switch. 7 1 Top page
F
Flap flow switches, reed switch contact, 1/2" BSPP male thread, 27 Flap type, in line mounting Top page
Flap flow switches, reed switch contact, 1/2" BSPP male thread, with triac cooler 28 Flap type, in line mounting Top page
Flap flow switches, reed switch contact, 1/2" BSPP male thread, with water input pressure control 30 Flap type, in line mounting Top page
Flap flow switches, reed switch contact, 1/2" BSPP male thread, with water input temperature control 29 Flap type, in line mounting Top page
Flow switch selection table upon flow and diameter 40 Lists and tables Top page
Flow switches historical and technical foreword 3 1 Top page
L
Louis E. Richmond’s first magnetic paddle flow switch 3 1 Top page
Low level detection 11 Vertical level switches Top page
Low pressure steam boilers 3 1 Top page
M
Magnet displacement and reed switch operation in flow switches 7 1 Top page
Magnets (In reed switch devices) 8 1 Top page
Mechanical stop of measuring device 8 1 Top page
Mechanism body and mounting system 8 1 Top page
Metallic parts insidemagneticdevices 8 1 Top page
O
Operating Principle , Paddle and micro-switch types 4 1 Top page
Operating Principle, Hinged flap and reed switch types 6 1 Top page
Operating Principle, Paddle and reed switch types, gravity back- force 4 1 Top page
Operating Principle, Paddle and reed switch types, magnetic pull- force 5 1 Top page
Operating Principle, Piston and reed switch types 6 1 Top page
P
Paddle flow switches, micro-switch contact, 1/2" BSPP male thread 12 Paddle types, microswitch contact Top page
Paddle flow switches, micro-switch contact, 1/2" BSPP male thread, and Pt100 temperature sensor 13 Paddle types, microswitch contact Top page
Paddle flow switches, micro-switchcontact, 3/4" BSPP union nut 11 Paddle types, microswitch contact Top page
Paddle flow switches, reed switch contact, 1/2" male thread 17 Paddle types, reed switch contact Top page
Paddle flow switches, reed switch contact, 1/2" male thread, extended paddle arm 18 Paddle types, reed switch contact Top page
Paddle flow switches, reed switch contact, 1/2" male thread, long paddle 19 Paddle types, reed switch contact Top page
Paddle flow switches, reed switch contact, 3/4"union nut, slim design 20 Paddle types, reed switch contact Top page
Paddle flow switches, reed switch contact, external body 22 Paddle types, reed switch contact Top page
Paddle flow switches, reed switch contact, external brass body 24 Paddle types, reed switch contact Top page
Paddle flow switches, reed switch contact, inside barbed tee for 1”soft tube 21 Paddle types, reed switch contact Top page
Piston flow switches, reed switch contact, 1/2" BSPP male thread, and snap-on connection for DN10 or 12.7 OD copper tube 33 Piston type Top page
Piston flow switches, reed switch contact, inlet and outlet 1/2" BSPP male 34 Piston type Top page
Piston flow switches, reed switch contact, inlet and outlet 3/4" BSPP male 36 Piston type Top page
Piston flow switches, reed switch contact, snap in inlet and outlet for copper tube 35 Piston type Top page
Piston water meters 3 1 Top page
PN and temperatureresistance 8 1 Top page
Protection against gas and dust explosive atmospheres 8 1 Top page
PVC tee, ¾” BSPP xDN25 39 Accessories Top page
R
Reed switch invention by W. B. Ellwood 3 1 Top page
Reed switches applications in flow switches 7 1 Top page
Reed switches contact protection 7 1 Top page
Resin filling (For reed switch types) 8 1 Top page
S
Snap action switches 7 1 Top page
Steam engines water supply 3 1 Top page
T
Threads and threaded pipe connections 8 1 Top page
Turbine water meters 3 1 Top page
W
Walker’s piston flow switch 4 1 Top page
*ULTIMHEAT ® is a registered trademark