หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT
มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

แคตตาล็อคเล่มที่ 7 สวิทช์ควบคุมระดับ

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat
กลับหน้ารวมรายการสินค้า
หน้ารวมรายละเอียดสินค้า
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อคเล่มเต็ม
Float level switches 28 pages 2.35 MB
ดาวน์โหลดเฉพาะหน้า: 3-8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24

รายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรเล่มที่ 7
2 3 A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W Z

English English Download catalog page Download page Download catalog subsection Download section  
2
2 floats vertical level switch 24 Horizontal level switches Top page
3
3 floats vertical level switch 24 Horizontal level switches Top page
A
Air conditionning 10, 11, 12, 13 Vertical level switches Top page
Air conditionning water pumps 14 Vertical level switches Top page
Alnico 4, 5 1 Top page
B
Barium 5 1 Top page
BH max 5 1 Top page
Bonded magnets 4, 5 1 Top page
Br 5 1 Top page
Buoyancy 7 1 Top page
C
Calcareous water 7 1 Top page
Ceramic 5 1 Top page
Chemical resistance 7 1 Top page
Coercive Force. 5 1 Top page
Coffee machines 10, 11,12, 13, 14, 17 Vertical level switches Top page
Computer circuits 5 1 Top page
Contactor coil 5 1 Top page
Contacts protection 6 1 Top page
Control cabinets 18 Vertical level switches Top page
D
Dehumidifyers 10, 11, 12, 13 Vertical level switches Top page
Diode 6 1 Top page
Dish washing machine 18 Vertical level switches Top page
E
Electrical connection 7 1 Top page
Electrical contact systems 5 1 Top page
Electrical motors 5 1 Top page
PS foam float 12, 13, 14, 15, 24 Vertical level switches, Horizontal level switches Top page
F
Float 7 1 Top page
Float displacement limits 8 1 Top page
Flooding detection 18 Vertical level switches Top page
Flux Density 5 1 Top page
G
Gold plated silver contacts 6 1 Top page
H
Hc 5 1 Top page
Hci 5 1 Top page
Hollow polypropylene float 10, 11 Vertical level switches Top page
Horizontal level switch 20, 21, 22, 23 Horizontal level switches Top page
I
ILS 3 1 Top page
Incandescent lamps 5 1 Top page
L
Leak detection 18 Vertical level switches Top page
Level differential 8 1 Top page
Low level detection 11 Vertical level switches Top page
Low pressure steam boilers 3 1 Top page
M
Magnet displacement and action on reed switch 4,5 1 Top page
Magnetic particles 8 1 Top page
Maximum Energy Product 5 1 Top page
Maximum intensity 5 1 Top page
Mechanism body 8 1 Top page
Microswitch 5 1 Top page
Mounting 8 1 Top page
N
Near bottom detection 13,15 Vertical level switches Top page
Neodyme iron bore 4, 5 1 Top page
Neodyme iron bore magnets 4, 5 1 Top page
O
Overflow detection 18 Vertical level switches Top page
P
PBT float 20, 21, 22, 23 Horizontal level switches Top page
Potable water 7 1 Top page
Programmable logic controllers (PLC’s) 5 1 Top page
Protection housing 8 1 Top page
R
RC circuit 6 1 Top page
Reed switches 3 1 Top page
Reed switches 5 1 Top page
Relays 5 1 Top page
Remanence 5 1 Top page
Resin filling 7 1 Top page
S
Samarium cobalt 5 1 Top page
Selection parameters 8 1 Top page
Side mounting tab 14 Vertical level switches Top page
Silver contacts 6 1 Top page
Sintered magnets 4, 5 1 Top page
Skin effect 24 Horizontal level switches Top page
Snap action 6 1 Top page
Solenoids 5 1 Top page
Solid state relays 5 1 Top page
Spas 16 Vertical level switches Top page
SPDT contacts 6 1 Top page
Steam engines 3 1 Top page
Steam generators 10,11,12, 13, 14, 17 Vertical level switches Top page
Strontium 5 1 Top page
Swimming pools 16 Vertical level switches Top page
T
T max 5 1 Top page
Temperature resistance 7 1 Top page
Throw wall level detection for spas, tubs and swimming pools 24 Horizontal level switches Top page
Turbulences 16 Vertical level switches Top page
U
Usual liquids dynamic viscosity 8 1 Top page
V
Varistor 6 1 Top page
Vending machines 10, 11, 12, 13, 15, 17 Vertical level switches Top page
Vertical level switch with connector 24 Horizontal level switches Top page
Viscous liquids 7 1 Top page
Vocabulary 8 1 Top page
W
Washing machines 18 Vertical level switches Top page
Waves 8 1 Top page
Waves shield 16 Vertical level switches Top page
Z
Zener diode 6 1 Top page
*ULTIMHEAT ® is a registered trademark