หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT
มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

แคตตาล็อคเล่มที่ 8 อุปกรณ์ควบคุมความชื้น

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat
กลับหน้ารวมรายการสินค้า
หน้ารวมรายละเอียดสินค้า
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อคเล่มเต็ม
Humidistats and Electronic humidity controls 20 pages 1.60 MB
ดาวน์โหลดเฉพาะหน้า: 3 4-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรเล่มที่ 8
A C D E F H I M N O P R S T W

English English Download catalog page Download page Download catalog subsection Download section  
A
Absolute humidity 6 1 Top page
Adjustment shaft 5 1 Top page
Anticlockwise 7, 8 2 Top page
C
Calibration screw 5 1 Top page
Capacitive sensor 13,14, 15 2 Top page
Cat intestine 3 1 Top page
Clockwise 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2 Top page
Cold rooms 15 2 Top page
Commercial rooms 15 2 Top page
Condensation 6 1 Top page
D
Dehumidification 6 1 Top page
Dew point 6 1 Top page
Differential setting screw 5 1 Top page
Din Rail 10, 13 2 Top page
Drift 12 2 Top page
E
Electrical cabinets 12 2 Top page
Electrical connection 5 1 Top page
Electronic controller 13 2 Top page
Etablissements Richard 3 1 Top page
Extension 4, 16 2 Top page
F
Francisco Folli 3 1 Top page
Front shaft 7 2 Top page
H
Hair extension 16 2 Top page
Hookes 3 1 Top page
Horace Benedict de Saussure 3 1 Top page
Human hair 3 1 Top page
Humidification 6 1 Top page
Humidistat 3 1 Top page
Humidistat and thermostat combination 13 2 Top page
Humidistat knobs 7,8,9 2 Top page
Humidity and temperature controller 15 2 Top page
Humidity controller 15 2 Top page
Humidity recorder 3 1 Top page
Humidostat 3 1 Top page
Hygrometer 3 1 Top page
Hygroscopic salts 3, 4 1 Top page
Hygrostat 3 1 Top page
Hygro-thermostat 13 2 Top page
I
IP65 15 2 Top page
M
Maintenance 8,9, 10, 11, 12, 13 2 Top page
Maple leaf 3 1 Top page
Microswitch 5 1 Top page
Miniature Humidistat module 9 2 Top page
Moisture vapor transmission rate 4 1 Top page
MVTR 4 1 Top page
N
Nicolas de Cusa 3 1 Top page
Normally close contact 7, 8 2 Top page
Normally open contact 7, 8 2 Top page
NTC 15,16 2 Top page
Nylon 3 1 Top page
O
Outdoor temperature 6 1 Top page
Output relay 15 2 Top page
Oxhorn 3 1 Top page
P
Paperstrips 3 1 Top page
Plunger 5 1 Top page
Polar bonds 4 1 Top page
R
Relative humidity 6 1 Top page
Response time 4 1 Top page
S
Santorio Santorio 3 1 Top page
Saturation value 6 1 Top page
Screw terminal 9, 10, 11, 12, 13 2 Top page
Sideshaft 8 2 Top page
Solvents 11 2 Top page
SPDT contact 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2 Top page
Sprays 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2 Top page
Swimming pools 13 2 Top page
T
Temperature sensors 16 2 Top page
W
Wall mounting 10, 11, 13 2 Top page
Wall mounting miniature humidistat 11 2 Top page
Water vapor transmission rate 4 1 Top page
Wild oat beard 3 1 Top page
Willis Carrier 3 1 Top page
Wool 3 1 Top page
WVTR 4 1 Top page




*ULTIMHEAT ® is a registered trademark