หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT
มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

แคตตาล็อคเล่มที่ 9 อุปกรณ์ตรวจจับไฟ

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat
กลับหน้ารวมรายการสินค้า
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อคเล่มเต็ม
Fire detection fusible links 10 pages 1.10 MB
ดาวน์โหลดเฉพาะหน้า: 1 2 4 5 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 3 1, 4 2, 3

รายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรเล่มที่ 9
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V W

English English Download catalog page Download page Download catalog subsection Download section  
A
Alloys without cadmium and lead 1, 4 - Top page
Annual maintenance 1 - Top page
Average welding surface 2, 3 - Top page
B
Bumpings and ramps 1, 3 - Top page
C
Creeping 1 - Top page
D
Dampers 2 - Top page
Doors 2 - Top page
E
Eutectic alloys 4 - Top page
F
False tripping 1 - Top page
Fire detection devices 1, 2 - Top page
Force leveraging 1, 4 - Top page
Friedrich Stromeyer 1 - Top page
Fuse replacement 1 - Top page
Fusible plugs 1 - Top page
Fusibles frame material 4 - Top page
G
Governement decree of 1813 1 - Top page
Grinnell 1 - Top page
H
Homberg 1 - Top page
J
Jean d’Arcet 1 - Top page
L
Leveraged mechanisms 1 - Top page
Lichtenberg 1 - Top page
Lipowitz 1 - Top page
Liquidus 4 - Top page
M
Malotte 1 - Top page
Maximum permanent force 2, 3 - Top page
Maximum permanent load 2, 3 - Top page
Maximum permissible continuous temperature (Tc) 1, 2, 3, 4 - Top page
Metals toxicity 1 - Top page
Molded parts 5 - Top page
N
Newton 1 - Top page
Nominal melting temperature (Tm) 1, 4 - Top page
P
Power supply 1 - Top page
Q
Quaternary alloys 1 - Top page
R
Reaction time 1 - Top page
Rose 1 - Top page
Royal decree of 1823 1 - Top page
S
Shipping and storage 1 - Top page
Solidus 4 - Top page
Sprinklers 1 - Top page
Steam boilers 1 - Top page
Steam engines 1 - Top page
T
Ternary alloys 1 - Top page
V
Valves 2 - Top page
Ventilation outlets 2 - Top page
Vents 2 - Top page
W
Welding 4 - Top page
Wood 1 - Top page
*ULTIMHEAT ® is a registered trademark