หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
Request Form

แคตตาลอค
More...

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงานของเรา

มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT
More...


"กำหนดเวลาขนส่ง"


JPC

JPC accept small orders, provided that the products are available in stock or the minimum amount of production is reached.
However for orders less than 75€ Excl. tax exclusive of fees, administrative costs amounting to 7.62€ Excl. tax will be charged to customer.
Samples are charged to customer if they exceed 2 pieces, if the unit value exceeds 10 euros, if the total value of the shipment exceeds 15 euros, if other similar requests were submitted by the person or company over the last 12 months. Samples ship ExW JPC.


JPCI CONTROLS

Delivery time: Based on the order quantity, final delivery date will be given on the order acknowledgment.
Minimum ordering quantities apply and are different depending of product. These minimum ordering quantities are shown on our quotation.
We do not have finished products on shelves. Our production is only made on order. For products off the shelve, contact our distributors.


BLUE INK

จำนวนสินค้าในคลังสินค้าของเรานั้น มีการจัดเก็บไว้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการการสั่งซื้อในทันทีเท่านั้น ฉะนั้น ในบางช่วงเวลา สินค้าอาจมีจำนวนไม่พอต่อจำนวนที่สั่งซื้อ ในกรณีเมื่อถึงเวลาลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว แต่ทางเรายังไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในทันที ทางเราจะให้สิทธิลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจในการขอรับเงินคืนทั้งหมด หรือยินยอมการยืดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าออกไป พร้อมรับส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ

ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า: ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ กำหนดระยะเวลาวันส่งมอบสินค้าจะระบุไว้ในเอกสารรับทราบการสั่งซื้อ

มีการกำหนดจำนวนการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของสินค้า จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำเหล่านี้จะปรากฏบนใบเสนอราคาของเรา


*ULTIMHEAT ® is a registered trademark