หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT

มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

รวมแคตตาล็อก
เลือกหมวดหมู่เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม
 

English Français
  Catalog name Download Size   Catalog name Télécharger Size
Electromechanical and electronic thermostats for incorporation 78 pages 7.27 MB Thermostats électromécaniques et électroniques pour intégration 78 pages 6.33 MB
Thermostats with ingress protection housings and connection boxes for heating elements 224 pages 12.50 MB Thermostats sous boitiers et coffrets de raccordement de thermoplongeurs 224 pages 20.00 MB

Industrial electronic and thermostat controls

136 pages 14.0 MB

Regulateurs et thermostats serie industrielle sous coffret

136 pages 22.5 MB
Explosion proof thermostats 76 pages 13.0 MB Thermostats antidéflagrants 76 pages 12.0 MB
Pressure switches 72 pages 3.10 MB Pressostats 72 pages 3.00 MB
Flow switches 44 pages 3.00 MB Detecteurs de debit 44 pages 3.00 MB
Float level switches 28 pages 2.35 MB Détecteurs de niveau 28 pages 2.35 MB
Humidistats and Electronic humidity controls 20 pages 1.60 MB Hygrostats et Régulateurs électroniques d’humidité 20 pages 2.20 MB
Fire detection fusible links 10 pages 1.10 MB Fusibles de détection incendie 10 pages 885 KB
Ceramic connection blocks 12 pages 2.00 MB Borniers de raccordement en céramique 12 pages 2.00 MB
New Products 2015 20 pages 15.1 MB New Products 2015 20 pages 14.9 MB
*ULTIMHEAT ® is a registered trademark