หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
Request Form

แคตตาลอค
More...

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงานของเรา

มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT
More...


"ใบกำกับสินค้า"


JPC

- Unless other arrangements expressly provided by our special conditions at the bottom of our order acknowledgement, our invoice is resolvable by draft accepted 30 days end of month.
- The invoice less than 150€ Excl. tax, the first order and the files not accepted by our factoring company are resolvable cash while receiving order.
- No discount for prepayment is accepted.

JPCI CONTROLS

Invoicing:
For foreign customers, we have two kinds of invoice :
- Proforma invoice , used for advance payment of mold cost and other advance payments deposit
- Commercial invoice without VAT for products export. For export, Invoicing Currency is EURO or USD
For China mainland customers, we issue invoice including 17% VAT and invoicing currency is RMB

Payment:
Standard products : payment term are 100% by TT when goods are ready for shipment
Tooling : 50% advance payment with order, 50% when sample is approved Special products : 50% advance payment with order, 50% when products are ready for shipment

BLUE INK

การออกใบกำกับสินค้า:
สำหรับลูกค้าต่างประเทศ เรามีใบกำกับสินค้าสองประเภท :
- Proforma invoice ใช้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าในค่าตัวแม่พิมพ์และการวางมัดจำล่วงหน้าอื่นๆ
- ใบแจ้งหนี้ทางการค้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าส่งออก สกุลเงินที่ใช้ในใบกำกับสินค้าคือ ยูโรหรือดอลล่าร์สหรัฐ
สำหรับลูกค้าภายในประเทศ เราจะออกใบแจ้งหนี้โดยมีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และใช้สกุลเงินบาท

การชำระเงิน:
สินค้ามาตรฐาน: เงื่อนไขการชำระเงินเป็นแบบ 100% โดย TT เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่ง
อุปกรณ์เครื่องมือ: สั่งซื้อพร้อมชำระเงินล่วงหน้า 50% และชำระอีก 50% เมื่อยอมรับในตัวอย่างสินค้า
สินค้าพิเศษ: สั่งซื้อพร้อมชำระเงินล่วงหน้า 50% และชำระอีก 50% เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่ง
การชำระเงินจะทำในบัญชีธนาคารกสิกรไทยของเราในกรุงเทพ


*ULTIMHEAT ® is a registered trademark