หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
Request Form

แคตตาลอค
More...

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงานของเรา

มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT
More...


"การขนส่งสินค้า"


JPC

- Our price is exclusive of VAT for the unpacked materials, and EXW price.
- Unless otherwise stated, we take in charge of organizing the transport of goods to the place requested by customer, and recharge the customer.
- Our goods, whatever the form of delivery and recovery, travel at the buyer's risk (Ex-Works). They are packed with care in normalized carton boxes in compliance with Standards.

JPCI CONTROLS

- All of our products are packed in cartons, adapted to the shipping conditions.
- Depending of customer choice, we ship by truck (domestic), by express, by air, by boat, in full containers or consolidated.
- Our standard Incoterm is EXW (Foshan Gaoming).

BLUE INK

- มาตรฐานเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าของเรา: EX WORK (กรุงเทพ)
- ราคารวมในใบแจ้งหนี้นั้นไม่รวมค่าจัดส่ง
- ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะถูกบรรจุในกล่องลัง สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขการจัดส่ง
- ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เราจัดส่งโดยรถบรรทุก (ภายในประเทศ) โดยด่วนทางอากาศ โดยทางเรือ บรรจุเต็มในตู้คอนเทนเนอร์หรือแบบขนส่งรวม
- สินค้าถูกขนถ่ายออกจากบริษัทโดยรถบรรทุกที่มาจากบริษัทตัวแทนจัดการการขนส่ง
- ระยะเวลาในการส่งมอบและค่าขนส่งขึ้นอยู่กับวิธีการขนส่งตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสถานที่ปลายทางด้วย


*ULTIMHEAT ® is a registered trademark